Villkor

Välkommen till kassucasino.world. Dessa användarvillkor styr din användning av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till något av villkoren bör du sluta använda webbplatsen.

Åtkomst till webbplatsen

Vi strävar efter att hålla vår webbplats tillgänglig och fungerande utan avbrott. Dock kan vi inte garantera att webbplatsen alltid kommer vara störningsfri eller felfri. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent ta ner webbplatsen av olika skäl utan föregående meddelande.

Du ansvarar för att ha de nödvändiga tekniska förutsättningarna för att kunna använda vår webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan skada våra servrar eller system eller bryta mot någon gällande lagstiftning.

  • Du måste vara minst 18 år gammal för att använda vår webbplats.
  • Du är ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord säkert och inte dela dem med någon annan.
  • Du får inte använda någon annans konto utan tillstånd.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, logotyper och varumärken, är skyddat av immateriella rättigheter och tillhör oss eller våra licensgivare. Du får inte reproducera, distribuera, kopiera eller använda materialet på vår webbplats utan vårt skriftliga tillstånd.

Användargenererat innehåll

Genom att skicka in användargenererat innehåll till vår webbplats, ger du oss en icke-exklusiv, global, evig, ovillkorlig rätt att använda, reproducera, ändra och publicera detta innehåll. Du ansvarar för att det innehåll du skickar in inte bryter mot några tredje parts rättigheter eller svensk lagstiftning.

  • Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera användargenererat innehåll som vi anser olämpligt eller som bryter mot våra användarvillkor.
  • Vi ansvarar inte för användargenererat innehåll på webbplatsen och tar inget ansvar för dess innehåll eller riktighet.

Länkar till tredje part

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Vi ansvarar inte för tillgängligheten eller innehållet på dessa externa webbplatser och tar inte ansvar för någon skada eller förlust som kan uppstå genom deras användning.

Du kan inte skapa länkar till vår webbplats utan vårt skriftliga tillstånd.